Ξενοφώντος 15A (7ος όροφος), Αθήνα, 105 57 Τηλέφωνο & Fax: 210 3229120 e-mail: pess@pess.gr

Ξενοφώντος 15A (7ος όροφος), Αθήνα, 105 57 Τηλέφωνο & Fax: 210 3229120 e-mail: pess@pess.gr

pess user regi

  
  
  

Περιοδικο

Οδηγίες προς Συγγραφείς

guide book
Το έγγραφο αυτό παρέχει πληροφορίες και οδηγίες μορφοποίησης που θα σας βοηθήσουν να προετοιμάσετε καλύτερα την εργασία σας.
Αποστολή Εργασιών : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας: www.pess.gr

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ

 

ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
(14 στιγμές - Μία γραμμή κενό)

Πλήρες όνομα Συγγραφέα:
Θέση & Ιδιότητα:
Ε-mail:

(12 στιγμές - Μία γραμμή κενό)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα στοιχεία για κάθε επί πλέον Συγγραφέα προστίθενται στη συνέχεια με τον ίδιο τρόπο


 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Παραθέστε την περίληψη της εργασίας, έκτασης το πολύ δέκα (10) σειρών, σε πλάγια γραφή και με μονό διάστιχο μεταξύ των γραμμών, φροντίζοντας να αφήσετε μία σειρά μετά από τα στοιχεία των συγγραφέων. Η περίληψη δεν αφορά τις «Αναρτημένες Εργασίες» (Posters)

Η περίληψη πρέπει να παρέχει επαρκείς πληροφορίες για το υπό διαπραγμάτευση θέμα. Ειδικότερα πρέπει να περιλαμβάνει μια σκιαγράφηση του αντικειμένου της διαπραγμάτευσης, το κεντρικό ερώτημα/σκοπό, τη συμβολή της εργασίας και τα βασικά συμπεράσματα.
Τονίζεται ότι η περίληψη πρέπει να αποτυπώνει συνοπτικά και με σαφήνεια το πεδίο, δεν αποτελεί εισαγωγή στο θέμα και γι’αυτό πρέπει να αποφεύγονται οι αναφορές.

Εισαγωγή
Εισάγει τον αναγνώστη στην προβληματική της εργασίας και στο επιλεχθέν πλαίσιο για την επεξεργασία και ανάλυση του θέματος αναφοράς. Παράλληλα θέτει τους άξονες άρθρωσης της εργασίας, τον πυρήνα των βασικών ερωτημάτων και τον τρόπο αναζήτησης απαντήσεων οδηγώντας τον αναγνώστη στην επόμενη ενότητα όπου αναπτύσσεται το θεωρητικό σώμα της επεξεργασίας του θέματος.

Θεωρητικό πλαίσιο
Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται αναλυτικά τα προβλήματα τα οποία διαπραγματεύεται η εργασία, μία ή περισσότερες θεωρητικές προσεγγίσεις καθώς και ευρήματα ερευνών οι οποίες κρίνονται κατάλληλες για την ανάλυση των ερωτημάτων της εργασίας.
Μεθοδολογία
Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται η μέθοδος/οι μέθοδοι ανάλυσης και προκειμένου για εμπειρικές έρευνες, το είδος της έρευνας, οι τεχνικές και τα εργαλεία τα οποία χρησιμοποιούνται.
Ανάλυση δεδομένων - Συζήτηση
Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται η επεξεργασία του θέματος της εργασίας και προκειμένου για εμπειρικές έρευνες, τα αποτελέσματα των ευρημάτων που προέκυψαν από την επεξεργασία των δεδομένων. Τα αποτελέσματα συσχετίζονται με το θεωρητικό πλαίσιο και τα ερωτήματα της εργασίας.
Συμπεράσματα - Προτάσεις
Η ενότητα αυτή έχει ως στόχο να δημιουργήσει μια ολοκληρωμένη εικόνα του άρθρου. Αποτελεί μια συνοπτική ανακεφαλαίωση των ερωτημάτων και των αποτελεσμάτων της ανάλυσης, η οποία παρουσιάζει τα βασικά συμπεράσματα και αναδεικνύει την προστιθέμενη αξία της εργασίας. Τέλος προτείνει νέες κατευθύνσεις για μελλοντική έρευνα κ.λπ.
Αναφορές - Βιβλιογραφία
Μετά την ενότητα των συμπερασμάτων ακολουθεί η λίστα με τις αναφορές που υπάρχουν στο σώμα του κειμένου.
Για την λίστα αναφορών τόσο στο σώμα του κειμένου όσο και στην αλφαβητική λίστα αναφορών στο τέλος του άρθρου (δείτε περισσότερες λεπτομέρειες παρακάτω στην ενότητα «Οδηγίες για τις αναφορές») ακολουθείται το σύστημα APA (http://www.apastyle.org/pubmanual.html).
Η λίστα αναφορών περιέχει μόνο τις εργασίες που αναφέρονται στο κείμενο, ενώ όλες οι αναφορές που υπάρχουν στο κείμενο θα πρέπει να αναγράφονται και στην ενότητα Αναφορές.
Παραρτήματα
Αν είναι απαραίτητη η χρήση παραρτημάτων, τοποθετούνται μετά τις βιβλιογραφικές αναφορές.

Μορφοποίηση σελίδων
Μέγεθος σελίδας A4 (21 x 29.7 cm).
Γραμματοσειρά: Calibri

Μέγεθος γραμματοσειράς: 12-στιγμές κανονική για το κείμενο του κυρίως σώματος και 10 -στιγμές για τις υποσημειώσεις (οι οποίες τοποθετούνται στο κάτω μέρος της σελίδας στην οποία αναφέρονται).
Η στοίχιση είναι πλήρης και το διάστιχο πολλαπλό 1,15.
Οι παράγραφοι να μην έχουν εσοχή.
Περιθώρια: αριστερά, δεξιά: 3,18 cm και πάνω και κάτω: 2,54 cm.
Οι συντομογραφίες και τα ακρωνύμια θα πρέπει να ορίζονται την πρώτη φορά που χρησιμοποιούνται στο σώμα του κειμένου, ενώ θα πρέπει να αποφεύγονται συντομογραφίες στον τίτλο της εργασίας και στις επικεφαλίδες των ενοτήτων.

Πίνακες και σχήματα.
Κάθε σχήμα ή πίνακας που παρατίθεται στο σώμα του κειμένου αριθμείται και έχει ένα συνοπτικό τίτλο περιγραφής.
Χρησιμοποιείται κεντρική στοίχιση και αποφεύγονται εκφράσεις όπως, «παραπάνω» ή «παρακάτω», για πίνακες ή σχήματα. Αντί γι’αυτές χρησιμοποιούνται εκφράσεις όπως, «Ο πίνακας 12…», «Το σχήμα 3…», κτλ. γιατί είναι ενδεχόμενο εφόσον ένα άρθρο κριθεί δημοσιεύσιμο να γίνουν αλλαγές τεχνικού χαρακτήρα και να χρειασθεί να μετακινηθούν οι πίνακες ή τα σχήματα.
Επίσης πρέπει να αποφεύγεται η αυτόματη αρίθμηση του Word για τους πίνακες και τα σχήματα.

Παραδείγματα
Το Σχήμα 1 αποτελεί ένα παράδειγμα σχημάτων. Ο τίτλος θα πρέπει να έχει γραμματοσειρά 11-στιγμών με έντονη γραφή και να τοποθετείται κάτω από το σχήμα.

guide diag01

Ο Πίνακας 1 αποτελεί ένα παράδειγμα για τη μορφοποίηση πινάκων. Ο τίτλος κάθε πίνακα θα πρέπει να έχει γραμματοσειρά 11-στιγμών με έντονη γραφή και να τοποθετείται πάνω από το σώμα του πίνακα.

guide diag02

Οδηγίες για τις αναφορές
Οι συγγραφείς θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι όλες οι αναφορές εμπεριέχονται στο βασικό πυρήνα του κειμένου και αντίστροφα, ότι η λίστα των βιβλιογραφικών αναφορών είναι ολοκληρωμένη, συμπεριλαμβανομένων και των αριθμών σελίδων.

Οι βιβλιογραφικές αναφορές ακολουθούν το τρέχον πρότυπο APA (http://www.apastyle.org/pubmanual.html).
Στο εσωτερικό του κειμένου του άρθρου σας θα πρέπει να αναφέρετε τις πηγές σας αναγράφοντας σε παρένθεση το κύριο όνομα του συγγραφέα και το έτος.

Όταν υπάρχουν δύο ή περισσότερες εργασίες του ίδιου συγγραφέα, τοποθετούνται στη λίστα αναφορών με χρονολογική σειρά, σύμφωνα με το έτος δημοσίευσης.
• Αν αναφέρετε δύο εργασίες ταυτόχρονα στο κείμενο, πρέπει να αναγράφετε και το έτος κάθε δημοσίευσης με χρονολογική σειρά (Harell, 2000; 2003).
• Για την αναφορά εργασιών του ίδιου συγγραφέα που έχουν το ίδιο έτος δημοσίευσης, προσθέστε αλφαβητική αρίθμηση μετά την αναγραφή του έτους δημοσίευσης (Harell, 2012a; 2012b).
• Αν μια εργασία έχει δύο συγγραφείς αναφέρονται και οι δύο, τόσο στη λίστα αναφορών όσο και στην αναγραφή της στο σώμα του κειμένου (Harell & Ernest, 2010).
• Αν μια εργασία έχει τρεις ή περισσότερους συγγραφείς, στο σώμα κειμένου χρησιμοποιείστε μόνο το όνομα του πρώτου συγγραφέα ακολουθούμενο από κ.α. για αναφορές στα ελληνικά (Ματσαγγούρας κ.α., 2005) ή et al. για αναφορές στα αγγλικά (Clements et al., 2003). Στην αλφαβητική λίστα αναφορών του άρθρου θα πρέπει να αναγράφονται τα ονόματα όλων των συγγραφέων.

• Σε πηγές από τον Παγκόσμιο Ιστό στο σώμα του κειμένου αναφέρεται μόνο η πηγή και το έτος (ΔΕΠΠΣ, 2003) αλλά στη λίστα αναφορών θα πρέπει να περιλαμβάνεται το έτος δημοσίευσης, το έτος πρόσφατης ενημέρωσης ή ημερομηνία προσπέλασης καθώς και η πλήρης ηλεκτρονική διεύθυνση του δικτυακού τόπου.

 

Παραδείγματα μορφοποίησης αναφορών σύμφωνα με το πρότυπο APA

1. Άρθρα σε περιοδικά
Jurdak, M., & Zein, R. (1998). «The Effect of Journal Writing on Achievement in and Attitudes toward Mathematics», School Science and Mathematics, 98(8), 412-419.
Yelland, N. (2002). Playing with Ideas and Games in Early Mathematics. Contemporary Issues in Early Childhood, 3(2), 197-215

2. Βιβλία
Clements, C., Pantozzi R., & Steketee, S. (2002). Exploring Calculus with the Geometer’s Skethpad. California: Key Curriculum Press
Πυργιωτάκης, Ι. (1996), Κοινωνικοποίηση και Εκπαιδευτικές Ανισότητες. Αθήνα: εκδ. Γρηγόρη

3. Αναφορές στο Διαδίκτυο
ΥΠΔΜΘ (Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευτικών) (2010) Το Νέο Σχολείο-Πρώτα ο Μαθητής. Ανάκτηση http://archive.minedu.gov.gr/docs/neo_sxoleio_brochure_100305.pdf
ΥΠΔΜΘ (Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευτικών) (2011) Πρόταση για το Νέο Λύκειο. Ανάκτηση http://www.minedu.gov.gr/publications/docs2013/130829_Katatethen_Nomosxedio_YPAITH.pdf

4. Κεφάλαια σε τόμους και πρακτικά συνεδρίων
Rogoff, B., Matsuov, E., & White, C. (1998). «Models of Teaching and Learning: Participation in a Community of Learners». In D. R. Olsen, & N. Torrance (Eds.), The Handbook of Education and Human Development—New Models of Learning, Teaching and Schooling (pp. 388--414). Oxford,UK: Blackwell.
Ernest, P. (1991b). Constructivism, The Psychology of Learning, and the Nature of Mathematics: Some Critical Issues, in Proceedings of PME-15 (Italy), 2, 25-32.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (odhgies_pros_syggrafeis.pdf)Οδηγίες προς συγγραφείς[ ]516 kB

Άξονες κρίσης

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
(1-100)
Προβληματική - Θεωρητικό πλαίσιο   Βαρύτητα (1-20)
Επαρκής αιτιολόγηση
προβληματικής
Προβλήματα που δεν έχουν
μελετηθεί σε βάθος ή νέα
προβλήματα.
Τεκμηριωμένο θεωρητικό πλαίσιο.
   
Μεθοδολογία έρευνας   Βαρύτητα (1-20)
Ευκρινείς ερευνητικοί άξονες ή/και
στόχοι.
Περιγραφή του είδους της έρευνας,
της ερευνητικής διαδικασίας, καθώς
και των τεχνικών συλλογής και
επεξεργασίας των δεδομένων.
Νέες ή διαφοροποιημένες
προσεγγίσεις σε σχέση με την
υπάρχουσα σχετική έρευνα .
   
Ανάλυση δεδομένων - Ευρήματα   Βαρύτητα (1-20)
Επαρκής ανάλυση δεδομένων.
Κατάλληλη χρήση ποσοτικής -
ποιοτικής ανάλυσης.
Τα ευρήματα χρησιμοποιούνται
κατάλληλα ώστε να απαντάνε στα
ερευνητικά ερωτήματα που έχουν
τεθεί.
   
Σαφήνεια και ποιότητα κειμένου   Βαρύτητα (1-20)
Σαφής περιγραφή του θέματος.
Σύνδεση συμπερασμάτων με τους
στόχους και τα ευρήματα.
Οργάνωση και συνοχή του κειμένου.
   
Τεκμηρίωση και σχετικές αναφορές   Βαρύτητα (1-10)
Επαρκής Βιβλιογραφική και
Ερευνητική τεκμηρίωση.
Σύνδεση αναφορών με το υπό
μελέτη θέμα.
   
Τεχνικά στοιχεία   Βαρύτητα (1-10)
Σαφής και κατανοητή έκθεση του
προς διαπραγμάτευση θέματος.
Πίνακες, Σχήματα και Αναφορές
σύμφωνα με τις προδιαγραφές.
   
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ    

 

ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΡΙΤΗ
ΔΕΚΤΗ (81-100)  
ΔΕΚΤΗ ΜΕ ΛΙΓΕΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ (61-80)  
ΔΕΚΤΗ ΜΕ ΠΟΛΛΕΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ (40-60)  
ΑΠΟΡΡΙΨΗ (<40)  

Θεματικά Πεδία

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ

θεματικά πεδία

ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ

 • Αξιολόγηση - Αυτοαξιολόγηση
 • Γνωστικά Αντικείμενα (Ανθρωπιστικές Επιστήμες, Θεωρητικές Επιστήμες, Θετικές Επιστήμες, Κοινωνικές Επιστήμες, Εφαρμοσμένες Επιστήμες κ.ά.)
 • Γενικά Εκπαιδευτικά Θέματα (Διαπολιτισμική Εκπ/ση, Εκπαιδευτικές Πολιτικές, Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης, Μέθοδοι Διδασκαλίας, Προγράμματα Σπουδών, Πιλοτικά Προγράμματα, Ερευνητικές Εργασίες, Καινοτομία στην Εκπαίδευση, κ.ά.)
 • Διά βίου & Εξ αποστάσεως Μάθηση – Εκπαίδευση - Επιμόρφωση
 • Διδακτική (Γενική, Ειδική)
 • Διοίκηση της Εκπαίδευσης
 • Ειδική Αγωγή
 • Ενδοσχολική βία, Εκφοβισμός (bullying), Σχολική παραβατικότητα, κ.ά.
 • Επιμόρφωση
 • Εκπαιδευτική Έρευνα
 • Τ.Π.Ε (Θεωρητικό Πλαίσιο, Λογισμικά, Διδακτική, Μάθηση, Εφαρμογές κ.ά.)
 • Παιδαγωγικά
 • Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός και Συμβουλευτική


Τοποθέτηση της ΠΕΣΣ στη Βουλή (5/6/2018)Υστερολογία της ΠΕΣΣ στη Βουλή (5/6/2018)Συνάντηση ΠΕΣΣ με τον Πρόεδρο της ΝΔ Κ. Μητσοτάκη (6/6/2018)Τοποθέτηση της ΠΕΣΣ στο Υπουργείο (25/10/2017)Τοποθέτηση της ΠΕΣΣ στη Βουλή (24/5/2017)Απαντήσεις της ΠΕΣΣ στη Βουλή (24/5/2017)Τοποθέτηση της ΠΕΣΣ στη Βουλή (7/2/2017)Απαντήσεις της ΠΕΣΣ στη Βουλή (7/2/2017)Τοποθέτηση της ΠΕΣΣ στη Βουλή (31/1/2017)Τοποθέτηση της ΠΕΣΣ στη Βουλή (9/2/2016)Απαντήσεις της ΠΕΣΣ στη Βουλή (9/2/2016)Η ΠΕΣΣ στο "MEGA Σαββατοκύριακο"