Ξενοφώντος 15A (7ος όροφος), Αθήνα, 105 57 Τηλέφωνο & Fax: 210 3229120 e-mail: pess@pess.gr

Ξενοφώντος 15A (7ος όροφος), Αθήνα, 105 57 Τηλέφωνο & Fax: 210 3229120 e-mail: pess@pess.gr

pess user regi

  
  
  

Άξονες κρίσης

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
(1-100)
Προβληματική - Θεωρητικό πλαίσιο   Βαρύτητα (1-20)
Επαρκής αιτιολόγηση
προβληματικής
Προβλήματα που δεν έχουν
μελετηθεί σε βάθος ή νέα
προβλήματα.
Τεκμηριωμένο θεωρητικό πλαίσιο.
   
Μεθοδολογία έρευνας   Βαρύτητα (1-20)
Ευκρινείς ερευνητικοί άξονες ή/και
στόχοι.
Περιγραφή του είδους της έρευνας,
της ερευνητικής διαδικασίας, καθώς
και των τεχνικών συλλογής και
επεξεργασίας των δεδομένων.
Νέες ή διαφοροποιημένες
προσεγγίσεις σε σχέση με την
υπάρχουσα σχετική έρευνα .
   
Ανάλυση δεδομένων - Ευρήματα   Βαρύτητα (1-20)
Επαρκής ανάλυση δεδομένων.
Κατάλληλη χρήση ποσοτικής -
ποιοτικής ανάλυσης.
Τα ευρήματα χρησιμοποιούνται
κατάλληλα ώστε να απαντάνε στα
ερευνητικά ερωτήματα που έχουν
τεθεί.
   
Σαφήνεια και ποιότητα κειμένου   Βαρύτητα (1-20)
Σαφής περιγραφή του θέματος.
Σύνδεση συμπερασμάτων με τους
στόχους και τα ευρήματα.
Οργάνωση και συνοχή του κειμένου.
   
Τεκμηρίωση και σχετικές αναφορές   Βαρύτητα (1-10)
Επαρκής Βιβλιογραφική και
Ερευνητική τεκμηρίωση.
Σύνδεση αναφορών με το υπό
μελέτη θέμα.
   
Τεχνικά στοιχεία   Βαρύτητα (1-10)
Σαφής και κατανοητή έκθεση του
προς διαπραγμάτευση θέματος.
Πίνακες, Σχήματα και Αναφορές
σύμφωνα με τις προδιαγραφές.
   
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ    

 

ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΡΙΤΗ
ΔΕΚΤΗ (81-100)  
ΔΕΚΤΗ ΜΕ ΛΙΓΕΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ (61-80)  
ΔΕΚΤΗ ΜΕ ΠΟΛΛΕΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ (40-60)  
ΑΠΟΡΡΙΨΗ (<40)  


Τοποθέτηση της ΠΕΣΣ στη Βουλή (5/6/2018)Υστερολογία της ΠΕΣΣ στη Βουλή (5/6/2018)Συνάντηση ΠΕΣΣ με τον Πρόεδρο της ΝΔ Κ. Μητσοτάκη (6/6/2018)Τοποθέτηση της ΠΕΣΣ στο Υπουργείο (25/10/2017)Τοποθέτηση της ΠΕΣΣ στη Βουλή (24/5/2017)Απαντήσεις της ΠΕΣΣ στη Βουλή (24/5/2017)Τοποθέτηση της ΠΕΣΣ στη Βουλή (7/2/2017)Απαντήσεις της ΠΕΣΣ στη Βουλή (7/2/2017)Τοποθέτηση της ΠΕΣΣ στη Βουλή (31/1/2017)Τοποθέτηση της ΠΕΣΣ στη Βουλή (9/2/2016)Απαντήσεις της ΠΕΣΣ στη Βουλή (9/2/2016)Η ΠΕΣΣ στο "MEGA Σαββατοκύριακο"