Ξενοφώντος 15A (7ος όροφος), Αθήνα, 105 57 Τηλέφωνο & Fax: 210 3229120 e-mail: pess@pess.gr

Ξενοφώντος 15A (7ος όροφος), Αθήνα, 105 57 Τηλέφωνο & Fax: 210 3229120 e-mail: pess@pess.gr

pess user regi

  
  
  

Α. Σ. Μαυρόπουλος (2013): Σχέδιο Μαθήματος, Σχεδιασμός – Διεξαγωγή & Αξιολόγηση μιας διδασκαλίας.

024 mavropoulos

Στο βιβλίο αυτό αναλύονται οι βασικές αρχές που καθορίζουν έναν αποτελεσματικό σχεδιασμό ενός μαθήματος και μια αποτελεσματική διδασκαλία-μάθηση.
Δίνονται απαντήσεις στα πέντε βασικά ερωτήματα της διδασκαλίας («πεντάγωνο» της διδασκαλίας):
- Γιατί θα διδάξω;
- Τι θα διδάξω;
- Πώς θα διδάξω;
- Ποια μέσα-υλικά θα χρησιμοποιήσω;
- Πώς θα αξιολογήσω το μαθησιακό αποτέλεσμα;

Αναστάσιος Αγ. Τασινός (Ιωάννινα, 2012) Απ' το πεδίο της σχολικής πράξης.

023 tasinos

Το βιβλίο μου “απ` το πεδίο της σχολικής πράξης” περιλαμβάνει εφτά εκπαιδευτικά άρθρα, τα οποία εμπεριέχουν καλές πρακτικές για το μάχιμο εκπαιδευτικό, το διευθυντή του σχολείου και το σχολικό σύμβουλο. Τα εν λόγω άρθρα αναρτήθηκαν και στο Διαδίκτυο.
Υπηρετώντας τη Δημοτική εκπαίδευση από τρεις διαφορετικές θέσεις ευθύνης (του δασκάλου, του διευθυντή και του σχολικού συμβούλου) μου δόθηκε η δυνατότητα να έχω μια συνθετική εικόνα για το παιδαγωγικό, διδακτικό και διοικητικό έργο του σχολείου. Την εικόνα αυτή προσπάθησα να περιγράψω με τα άρθρα μου, τα οποία γράφτηκαν με τη “γλώσσα του δασκάλου”. Με αυτόν τον τρόπο γραφής αισθάνομαι να αγγίζω τις ανάγκες των εκπαιδευτικών - κυρίως των νέων - να τους προβληματίζω και να τους δίνω μια πρακτική βοήθεια στη σχολική τάξη.

Παπαχρήστος, Κώστας (2011). Διαπολιτισμική Εκπαίδευση στο Ελληνικό Σχολείο

021 papaxristos

Στο βιβλίο αυτό η διαπολιτισμική εκπ/ση γίνεται αντιληπτή ως μια αρχή που πρέπει να διαπερνά το σύνολο του σχολικού προγράμματος, αλλά και ως στόχος για δράση προς την κατεύθυνση της ισότητας των ευκαιριών στην εκπαίδευση και την κοινωνία. Έμφαση δίνεται στην ανάγκη να εξαλειφθούν τα στερεότυπα, οι προκαταλήψεις και οι διακρίσεις, τόσο σε ατομικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο και συνεπώς και στους εκπαιδευτικούς θεσμούς.

Στόχος του συγγραφέα είναι να συμβάλλει στην ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των εκπαιδευτικών ως προς τις αρχές μιας πολυπολιτισμικής κοινωνίας καθώς και σε θέματα σχετικά με τις θεωρητικές και πρακτικές διαστάσεις της διαπολιτισμικής προσέγγισης στο εκπαιδευτικό τους έργο. Γίνεται αναφορά στις έννοιες: διαπολιτισμική αγωγή, διαπολιτισμική εκπαίδευση, διαπολιτισμική παιδαγωγική και διαπολιτισμική παιδεία. Στον κομβικό ρόλο των εκπαιδευτικών στο σημερινό πολυπολιτισμικό σχολείο και σε θέματα που αφορούν τη διδασκαλία της ελληνικής ως μητρικής, ως δεύτερης και ως ξένης γλώσσας. Παρουσιάζονται μοντέλα συμβουλευτικής και δραστηριότητες που προωθούν τη συνεργασία, την ανάπτυξη στρατηγικών και τρόπων επικοινωνίας για τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος, που θα σέβεται τη διαφορετικότητα και θα ευνοεί την πολιτισμική εξέλιξη όλων των μαθητών. Επισημαίνεται ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η οποία με τις δικές της πρωτοβουλίες μπορεί να βοηθήσει το έργο του σχολείου, των εκπαιδευτικών και των μαθητών, ώστε να προωθούνται τα ανθρώπινα δικαιώματα, να κατοχυρώνονται στην πράξη στα πλαίσια ενός Ολοήμερου διαπολιτισμικού σχολείου. Τέλος παρουσιάζεται ο θεσμός του Σχολικού Συμβούλου, οι νομοθετικές ρυθμίσεις που τον διέπουν και ο ρόλος του στην προώθηση παρεμβάσεων διαπολιτισμικού χαρακτήρα, που αφορούν στην οργάνωση και διοίκηση των σχολείων, στο σχολικό πρόγραμμα, στην επιμόρφωση των εκπ/κών, στη γλωσσική διδασκαλία, στις σχέσεις γονέων και τοπικών κοινωνιών με στόχο τη διαμόρφωση συνθηκών για την ομαλή ένταξη όλων των μαθητών.

Το Παράρτημα περιλαμβάνει χρήσιμες μεθόδους και τεχνικές διδασκαλίας για την προώθηση της διαπολιτισμικότητας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην τάξη. Είναι μέθοδοι και τεχνικές που εμπεριέχονται στις προτάσεις της Διεθνούς Αμνηστίας. Απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς και σε όσους δουλεύουν με νέους ανθρώπους και επιθυμούν να εισάγουν τα ανθρώπινα δικαιώματα στις εκπαιδευτικές πρακτικές τους. Για κάθε μέθοδο υπάρχει μια σύντομη απάντηση στην ερώτηση: τι είναι αυτή η μέθοδος και γιατί να εφαρμοστεί; Δίνονται βήμα προς βήμα οδηγίες για το πώς μπορεί να εφαρμοστεί, πού να εστιάσει ο δάσκαλος και τι να προσέξει ιδιαίτερα. Τέλος, επιχειρούμε να απαντήσουμε στο ερώτημα που θέτουν πολλοί εκπαιδευτικοί: «Τι μπορούμε να κάνουμε ώστε να γίνουμε περισσότερο αποτελεσματικοί στην παιδαγωγική και εκπαιδευτική μας προσπάθεια, όταν εντάσσονται αλλοδαποί ή παλιννοστούντες μαθητές στο σχολείο και την τάξη μας;»

Μάνεσης Νικόλαος (2011). Επιμόρφωση και διά βίου μάθηση. Το ζήτημα της εξομοίωσης (130/1990)

020 manesis

Ο Νικόλαος Στ. Μάνεσης είναι Σχολικός Σύμβουλος της 2ης Περιφέρειας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Αχαΐας. Ολοκλήρωσε τις Μεταπτυχιακές του Σπουδές, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Εκπαιδευτική Πολιτική και Διοίκηση και Διδακτορικό Δίπλωμα, στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Πατρών (Τομέας Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης και Εκπαιδευτικής Πολιτικής).

Το ερευνητικό του έργο αναφέρεται σε θέματα όπως η ανισότητα στην εκπαίδευση, ο σχολικός και κοινωνικός αποκλεισμός των μαθητών, η εκπαιδευτική πολιτική, οι σχέσεις και ανταλλαγές των δρώντων στη σχολική τάξη, ο ρόλος του διευθυντή και των εκπαιδευτικών, οι διαφοροποιημένες σχέσεις οικογένειας και σχολείου, ο ρόλος της οικογένειας στην κοινωνικοποίηση του παιδιού, το φύλο και η διαφορετικότητα. Το συγγραφικό του έργο περιλαμβάνει δημοσιεύσεις άρθρων σε διεθνή και ελληνικά περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων. Έχει μετάσχει με εισηγήσεις σε διεθνή και ελληνικά συνέδρια και ημερίδες και ως επιμορφωτής σε σεμινάρια του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, του Ο.Ε.Π.Ε.Κ., των Π.Ε.Κ. Διετέλεσε υπεύθυνος της Σχολής Γονέων της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης, στο Νομό Αχαΐας, κατά το χρονικό διάστημα 2005-2008.Τοποθέτηση της ΠΕΣΣ στη Βουλή (5/6/2018)Υστερολογία της ΠΕΣΣ στη Βουλή (5/6/2018)Συνάντηση ΠΕΣΣ με τον Πρόεδρο της ΝΔ Κ. Μητσοτάκη (6/6/2018)Τοποθέτηση της ΠΕΣΣ στο Υπουργείο (25/10/2017)Τοποθέτηση της ΠΕΣΣ στη Βουλή (24/5/2017)Απαντήσεις της ΠΕΣΣ στη Βουλή (24/5/2017)Τοποθέτηση της ΠΕΣΣ στη Βουλή (7/2/2017)Απαντήσεις της ΠΕΣΣ στη Βουλή (7/2/2017)Τοποθέτηση της ΠΕΣΣ στη Βουλή (31/1/2017)Τοποθέτηση της ΠΕΣΣ στη Βουλή (9/2/2016)Απαντήσεις της ΠΕΣΣ στη Βουλή (9/2/2016)Η ΠΕΣΣ στο "MEGA Σαββατοκύριακο"